Tijd, nogal een moeilijk thema om te begrijpen daar de mens de tijd als vanzelfsprekend neemt, iets wat bestaat en waar we ons op instellen om op tijd op ons werk te zijn, op tijd een conferentie bijwonen, op tijd naar bed gaan en op tijd weer opstaan.

Ons leven wordt uiteindelijk in tijd uitgedrukt terwijl de duur van ons leven minder dan een seconde is tegenover het bestaan van de aarde.  We maken ons druk over de tijd omdat we weten dat we sterfelijk zijn en dat is misschien ook wel de reden waarom dieren en planten de tijd niet zo nauw nemen.

Het is tegenwoordig zelfs zo erg dat een grote hoeveelheid mensen vrezen dat ze niet genoeg tijd hebben om hun dromen in dit leven waar te kunnen maken vanwege de tijd die ze op aarde door gaan brengen. Niemand wenst te sterven dat is iedereen wel duidelijk, ten eerste omdat we ons vastklemmen aan de zekerheid van wat we hebben op aarde en ten tweede omdat we niet weten waar we mee te doen krijgen in het hiernamaals( als die ook daadwerkelijk bestaat). Voor de mens is tijd dus van groot belang en die door ons verdeeld wordt in verleden, heden en toekomst. We herinneren vaak het verleden en maken ons druk over de toekomst, echter we leven in het heden. Hoe zit dat nu in elkaar en waarom doen we dit?

Hermes trimegistus wist ons dat al eeuwen geleden te vertellen in het “Corpus Hermeticum”. Hij schreef dat wat wij tijd noemen een illusie was, omdat het verleden in het menselijk leven verdwijnt en de toekomst voor de mens nog niet bestaat. Dan blijft er alleen nog maar het heden over waar we eigenlijk ook niet in leven omdat die constant verandert door de tijd waarin we leven en die we zelf gecreëerd hebben. Kunt u het nog volgen?

Het is voor de mens nogal moeilijk zich voor te stellen dat tijd een illusie is en dat we eigenlijk constant in het verleden leven. Onze herinneringen komen vanuit het verleden en de ervaringen uit het verdwenen verleden worden gebruikt voor het heden en de toekomst. We zouden dus kunnen zeggen dat het hier en nu niet bestaat omdat we hiervoor geen tijd kunnen vaststellen want NU is een seconde later alweer verleden tijd. Dezelfde Hermes Trimegistus schreef ook dat alles wat bestaat niet vergaande is en dat de ziel in staat is om door de tijd te reizen. Wat dus zou betekenen dat we tijdgebonden zijn wanneer onze geest of ziel zich in het menselijk lichaam bevind. We zijn dan ook de enigste wezens die denken dat we mensen zijn en we ons vaak niet bewust zijn in het bezit te zijn van een geest of ziel die afkomstig is en deel uit maakt van het eeuwige kosmos, terwijl we volgens Hermes Trimegistus één groot geheel vormen met de kosmos en onze mogelijkheden veel verder gaan dan het verleden, heden en de toekomst op aarde. Volgens hem zijn we in staat een kijkje te nemen in de hemel of in welk ander deel van het universum dan ook zonder dat we daar lichtjaren voor nodig hebben om er naartoe te kunnen reizen. Volgens hem gaan we door de eeuwigheid en het enigste wat we achterlaten is ons fysieke lichaam wat het mogelijk zou maken om alles te kunnen bereiken wat we maar willen zonder dat de illusie van tijd ons dat tegenhoud want tijd bestaat immers niet. Kortom onze ziel is in staat constant in de tijd te reizen. Waarom zitten we dan godsnaam vast aan een menselijk lichaam? Volgens Hermes Trimegistus ligt daar onze opdracht, door op aarde te leren onze geest te beheersen en te leven in het hier en nu, wat tevens met zich meebrengt dat we ook moeten leren het verleden achter ons te laten en de toekomst niet als vanzelfsprekend te nemen. Op deze manier leren we onszelf kennen en komen we terug op onze werkelijke essentie van wie we zijn.

Meer over dit thema kunt u leren in onze workshops Du Gardien Du Temps (Bewaarder van tijd) die iedere maand gehouden worden in het gemeentecentrum van Antwerpen waar we aanwezig zijn met een groot aantal erudieten die over de kennis en kunde beschikken van de filosofie uit het verleden en heden om mensen te helpen zich te verdiepen in de eeuwenoude wijsheid en het bestaan van de mens te leren begrijpen. Overigens kunnen wij met redelijke vreude mededelen, dat wij sinds kort gesponsord worden door een online casino website: Online casinoinformatie 

Lees meer